Tel.:

736 745 449

Email

info@ayurmedica.pl

Podaruj coś wyjątkowego bliskiej Ci osobie!

Nr konta:

AYURMEDICA Agnieszka Kapelko

Bank ING: 91 1050 1445 1000 0097 1332 1454

W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko osoby dla której przeznaczony jest bon oraz rodzaj zabiegu lub kwotę.
 
  •  
REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
  • Bony Podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w gabinecie AYURMEDICA
  • Bony są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bony tracą ważność. Istnieje możliwość przedłużenia Bonów o 6  miesięcy od dnia wygaśnięcia. Przedłużenie Bonu  kosztuje 50% wartości zabiegu w cenie regularnej.
  • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o rezerwację przez stronę www.ayurmedica.pl lub na nr tel. 736 745 449
  • W razie braku anulowania rezerwacji na 3h przed umówioną wizytą, Bon uznany zostaje za wykorzystany.
  • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
  • Zgodnie z życzeniem, osoba obdarowana może dopłacić do Bonu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać, opiewa na kwotę wyższą niż wartość  usługi w ramach Bonu.
  • Bony mogą być przeniesione na inną osobę, w przypadku, gdy osoba będąca posiadaczem Bonu, nie może go wykorzystać.
  • Integralną częścią Bonów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w gabinecie Ayurmedica. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.